Subsidies voor verenigingen voor personen met een beperking

Wat?

We geven een jaarlijkse subsidie om de goede werking van de verenigingen van personen met een beperking te garanderen.

Voor wie?

Verenigingen uit onze gemeente die aangesloten zijn bij de gemeentelijke adviesraad voor personen met een beperking.

Voorwaarden?

 • Basissubsidie:
  • De vereniging is in Mol gehuisvest
  • Ze is op minstens de helft van de vergaderingen van de adviesraad vertegenwoordigd
  • De vereniging dient voor 1 februari een werkjaarprogramma in
  • Het evaluatieverslag van het voorbije werkjaar is op 1 maart in het bezit van de adviesraad
 • Subsidie projectwerking:
  • Het project gaat uit van een vereniging aangesloten bij de Molse adviesraad
  • Het project staat open voor niet-leden
 • Subsidie bijzondere initiatieven:
  • Verenigingen die niet bij de adviesraad zijn aangesloten maar toch een extra inspanning doen voor deze doelgroep
  • Ze tonen het belang voor de Molse gemeenschap duidelijk aan
  • De initiatieven staan open voor niet-leden

Subsidies voor projectwerking en bijzondere initiatieven kunnen de kostprijs niet overschrijden. Je bewijst de prijs met:

 • kasverslag met inkomsten en uitgaven
 • onkostennota's
 • facturen  

Hoe?

 • Dien het dossier schriftelijk in op de dienst seniorenplus. Dit kan je samen opmaken met een consulent.
 • Maak alle gevraagde inlichtingen en documenten over.

Hoe verder?

 • De adviesraad voor personen met een beperking neemt het dossier door.
 • De gemeenteraad ontvangt hun advies.
 • De gemeenteraad keurt de aanvraag wel of niet goed.
 • De uitbetaling gebeurt na de toewijzing in de gemeenteraad van december.

contact

Seniorenplus

Dinsdag- en vrijdagvoormiddag vrije inloop van 9 tot 12 uur. Meld je eerst aan bij de onthaal- en informatiebalie welzijnssite Ten Hove, Jakob Smitslaan 24.

Openingsuren Seniorenplus
Adres
Jakob Smitslaan 28 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten