Subsidies mondiale verenigingen

Wat?

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een vast bedrag voor de subsidies aan de mondiale verenigingen; dit verdelen we onder de aanvragers die een positieve beoordeling kregen.

Er zijn twee subsidies:

  1. Werkingssubsidie voor mondiale verenigingen die actief zijn in onze gemeente. De subsidie is zowel voor plaatselijke organisaties als voor nationale organisaties waarvan een werkgroep of comité actief is in onze gemeente. De subsidies zijn bedoeld om de Zuidwerking van deze organisaties te ondersteunen.  
  2. Subsidies voor de stedenbanden. Hiermee ondersteunen we de werking en projecten inonze zustergemeenten Santo Tomás (Nicaragua) en Kara Kara (Niger)

Voor wie?

Alle organisaties die als hoofddoel internationale solidariteit en samenwerking hebben en projecten in het Zuiden ondersteunen, komen in aanmerking voor subsidies als ze minstens een jaar actief zijn in in onze gemeente.

Voorwaarden?

  • de Zuidwerking staat centraal en is duurzaam
  • minstens jaarlijks een activiteit organiseren in onze gemeente
  • lid zijn van de mondiale raad (de vroegere derde wereldraad)
  • verankerd zijn in onze gemeente (actieve leden die wonen in onze gemeente)
  • een vertegenwoordiger van de vereniging volgt minstens 3 keer per jaar vormingen en vergaderingen van de mondiale raad
  • op vraag een activiteitenverslag voorleggen aan de mondiale raad

Hoe?

Je stelt je aanvraag voor op de mondiale raad. Neem contact op met de dienst samenlevingsopbouw, zij helpen je verder.

Hoe verder?

Op de mondiale raad van september worden alle andere aanvragen besproken en voor advies overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Dit betekent dat je jouw aanvraag elk jaar in augustus indient.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten