Subsidies jeugdkampen

Wat?

Een kampperiode bestaat uit minimum 5 overnachtingen.  Per jeugdwerkinitiatief en per werkjaar wordt er slechts 1 kampperiode in België en één kampperiode in het buitenland betoelaagd. Kampen van verschillende takken /afdelingen van een zelfde jeugdwerkinitiatief worden samengeteld en gezien als 1 kamp.

Het kamp moet georganiseerd worden door een jeugdvereniging die een werkingstoelage ontvangt volgens dit reglement.

Voor wie?

De jongerenbewegingen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden.

Voorwaarden?

a Organisatorisch

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle aanwezigen van de eigen groep;
 • de financiële bijdrage per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • aan geen enkele deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van onder andere sociale herkomst, ideologie, ras of godsdienst;
 • er moet een EHBO-koffer meegenomen worden, met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden.
 • er moeten minimum 6 deelnemers (leden en leiding) mee op kamp gaan om in aanmerking te komen;
 • enkel leiding en leden worden aanvaard als deelnemer;
 • minimum de helft van de deelnemers moet in onze gemeente of in Balen-Wezel wonen ;
 • het aanvragende jeugdwerkinitiatief moet het kamp zelfstandig organiseren. Hiermee wordt bedoeld: regelen van kampplaats, vervoer en activiteiten en hiervan de onkosten dragen;
 • samenwerkingsinitiatieven vanuit het plaatselijk jeugdwerk om kampen te organiseren moeten dit doen als gelijkwaardige partners.

b Op begeleidingsvlak

 • minimum 1/2 van de leiding moet jonger zijn dan 25 jaar bij aanvang van het kamp;
 • alle leiding moet minimum 16 jaar worden in het betrokken werkjaar;
 • Minimum 1 van de verantwoordelijken moet meerderjarig zijn bij de aanvang van het kamp;
 • minimum 1 begeleider per 15 deelnemers moet in het bezit zijn van een attest, erkend door Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;

Hoe?

 1. Het aanvraagformulier wordt jaarlijks opgestuurd naar de verantwoordelijke.
 2. Bezorg het aanvraagformulier aan de dienst jeugd en sport voor 15 september
 3. Bezorg de dienst jeugd en sport alle gevraagde inlichtingen en documenten

Hoe verder?

Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 15 oktober op de dienst jeugd en sport binnen zijn en volledig zijn.

Alle aanvragen leggen we ter advies voor aan de jeugdraad op basis van een gemotiveerd verslag van de dienst jeugd en sport. Daarna leggen we het dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur