Naar inhoud
Gemeente Mol

Subsidies gelijke onderwijskansen

We willen tijdens de beleidsperiode 2020-2025 scholen financieel ondersteunen om aan de slag te gaan rond gelijke onderwijskansen. Molse scholen die innovatief willen werken rond armoede, sociale uitsluiting, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie, spijbelpreventie, moeilijk schoolbare jongeren, brede school, huiswerkbegeleiding, taalbeleid op school, … kunnen een subsidie aanvragen.

1. Wat is de subsidie 'Gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren in Mol'?

Met deze subsidie wil onze gemeente de scholen op haar grondgebied ondersteunen in hun maatschappelijke taak om effectief aan iedere leerling gelijke kansen te bieden. Meer concreet subsidiëren we projecten die:

  • kwetsbare leerlingen en hun ouders (vanaf jonge leeftijd) ondersteunen om de gelijke onderwijskansen die worden aangeboden ten volle te kunnen benutten, opdat een succesvolle schoolcarrière mogelijk wordt;
  • een sociaal onderwijsbeleid op de school helpen uitbouwen, met oog voor armoede en sociale uitsluiting;
  • een stimulerende leeromgeving creëren in en rond de school, met kansen om informeel en sociaal te leren (brede school).

2. Wie kan een aanvraag indienen?

Alle kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen gevestigd in onze gemeente kunnen een subsidieaanvraag indienen.

3. Hoe kan je een aanvraag indienen?

Stuur het officiële aanvraagformulier voor de vermelde deadline in via post of via onderwijsregie@gemeentemol.be.

4. Wat gebeurt er verder met de subsidieaanvraag?

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een commissie van gemeentelijke administratie en bevoegde schepenen. De criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld, staan vermeld in de projectoproep en het aanvraagformulier.

5. Wat als mijn subsidieaanvraag wordt goedgekeurd?

Scholen die subsidies ontvangen in het kader van dit subsidiereglement, nemen deel aan de intervisiemomenten die het lokaal bestuur organiseert rond gelijke onderwijskansen. Dit enerzijds voor basisscholen (MAX-traject) en anderzijds voor secundaire scholen (Mols Onderwijs Platform).