Subsidie vorming jeugdverantwoordelijken

Vraag online subsidie aan

Wat?

Subsidie voor jongeren die deelnamen aan een cursus/vorming:

 • erkend door Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen:
 • over maatschappelijk kwetsbare jeugd;
 • in het kader van jeugdwerk, georganiseerd door een overheid;
 • georganiseerd door het landelijk of regionaal jeugdwerk.

De subsidie is ook bedoeld voor jongeren die een attest als animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur behaald hebben nadat ze de opgelegde stage-uren verbonden aan de cursus/vorming volgden. Deze attesten moeten erkend zijn door afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Beroepskrachten in het jeugdwerk die een vorming volgen, hebben geen recht op een subsidie.

Voor wie?

 • Onze inwoners
  Of
 • Iemand die actief is in een Mols jeugdwerkinitiatief

Voorwaarden?

 • In het betrokken werkjaar minimum 16 en maximum 30 jaar worden
 • De cursus duurt minimum 4 uur
 • Je volgde de cursus tijdens het lopende of het vorige werkjaar.

Hoe?

Vul het online aanvraagformulier voor 1 december in.

Hoe verder?

De dienst jeugd en sport plaatst de aanvragen op het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen over de uitbetaling.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten