Subsidie startende jeugdwerkinitiatieven

Vul online aanvraagformulier in

Wat?

Een jeugdwerkinitiatief dat een werking opstartte en het volgende werkjaar normaal gezien in orde is om een werkingstoelage te krijgen, kan in het opstartjaar deze subsidie gebruiken.

Voorwaarden?

A  Organisatorisch

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben;
 • verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing hebben voor de uitbating van het jeugdlokaal voor zover deze verzekering verplicht is overeenkomstig de wet van 30 juli 1979;
 • de vereniging moet gevestigd of werkzaam zijn in onze gemeente of Balen-Wezel
 • aan geen enkele deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van onder andere sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • het lidgeld per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • deze subsidie voor starters kan niet 2 jaar na elkaar uitbetaald worden.

B  Op begeleidingsvlak

 • minimum de helft van de verantwoordelijken/leiding moet jonger zijn dan 30 jaar;
 • minimum de helft van de verantwoordelijken/leiding moet in onze gemeente of Balen-Wezel wonen;
 • 1 verantwoordelijke moet minimum 18 jaar zijn.

Hoe?

Vul online aanvraagformulier in

 • Bezorg het aanvraagformulier aan de dienst jeugd en sport voor 15 september
 • Bezorg de dienst jeugd en sport alle gevraagde inlichtingen en documenten

Hoe verder?

Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 15 oktober op de dienst jeugd en sport binnen zijn en volledig zijn.

Alle aanvragen leggen we ter advies voor aan de jeugdraad op basis van een gemotiveerd verslag van de dienst jeugd en sport. Daarna leggen we het dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Zes maanden na uitbetaling van de subsidies bezorgt het startend initiatief de stand van zaken van de werking en de planning voor de volgende zes maanden aan de dienst jeugd en sport.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten