Subsidie jeugdactiviteiten of -projecten

Vraag subsidie online aan

Wat?

Molse jeugd of Mols jeugdwerk ontvangt een subsidie van het gemeentebestuur als ze volgende activiteiten organiseren in onze gemeente:

 • jeugdactiviteiten
 • jeugdprojecten

Het gaat over activiteiten die niet binnen de reguliere werking georganiseerd worden. Een activiteit is een éénmalige gebeurtenis. Een project is een activiteit, verspreid over een welbepaalde periode, binnen één jaar uitgevoerd.

Het mogen geen activiteiten of projecten zijn die hoofdzakelijk bedoeld zijn om winst te maken zoals bloemenverkoop, mosselsouper, fuif, vlaaienslag,… of om extra leden te werven.

Voor wie?

Molse jeugd of Mols jeugdwerk

Voorwaarden?

 • De doelgroep van de activiteit is Molse jeugd, ruimer opgevat dan de eigen leden of deelnemers (tussen 5 en 25 jaar)
 • De activiteiten en projecten moeten bestemd zijn voor deze doelgroep.

A  Organisatorisch:

 • Je hebt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering voor alle medewerkers;
 • Je vraagt maximum 1 euro inkom per deelnemer;
 • Je mag geen toegang weigeren aan een deelnemer voor onder andere sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • De jeugdactiviteit/het project is zonder persoonlijk winstbejag. De kosten van de goederen die bestemd zijn voor verkoop kan je niet inbrengen;
 • De activiteit/het project moet ruim bekendgemaakt worden: op de gemeentelijke website via de activiteitenkalender, op de afficheborden (met uitzondering van de jeugdraad);
 • Je hanteert eerlijke drankprijzen.

B  Op begeleidingsvlak:

 • Minimum de helft van de verantwoordelijken van de activiteit/het project is jonger dan 25 jaar bij de start van het project of de activiteit.
 • 1 verantwoordelijke is minimum 18 jaar bij aanvang van het project of de activiteit.
 • Minimum de helft van de verantwoordelijken van de activiteit/het project woont in onze gemeente of Balen-Wezel.

Hoe?

Vul het online aanvraagformulier minstens 1 maand voor de activiteit of het project in.

Hoe verder?

 • De jeugdraad bespreekt, adviseert en motiveert elke aanvraag.
 • De dienst jeugd en sport plaatst de aanvraag op de agenda van het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de uitbetaling.
Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten Nationale Feestdag
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur