Straatnamen

Naar wie of wat is de straat of het plein genoemd?

Toponiemen of plaatsnamen geven een beeld van de plaatselijke omstandigheden, bodemgesteldheid, geschiedenis. Ze zijn zeer nauw verbonden met de plaats waar zij voorkomen. Deze band wil wel eens ontbreken bij de straatnamen die in de zestiger en zeventiger jaren werden gegeven. Denken we maar aan de wijken met bv.: bloemen- en vogelnamen. 

In onze gemeente kunnen we de plaatsnamen indelen in verschillende groepen

 • Historisch gegroeide namen: meestal eeuwenoud, terug te vinden in het primitieve kadaster.  Ze duiden een gebied, perceel of straat aan. De naam was vaak een herkenningspunt.
 • Namen verwijzend naar historische feiten: 19e begin 20e eeuw, Adolf Reydams
 • Industriegebonden: Glaverbel, Wezel, Europawijk...
 • Persoonsgebonden: Baron Van Eetvelde, Graaf de Broqueville...
 • Religieus getint: parochieheiligen… 

Oude wijknamen 

 • Achterbos: vrij jonge benaming verwijst naar de 'bossentienden' waartoe Achterbos behoorde.
 • Donk: zandige hoogte in een moeras
 • Ezaart: met heesters begroeide woeste grond
 • Ginderbroek: dat buiten lag, gezien vanuit het dorp. Een broek is drasland, gemeenschappelijk weiland
 • Ginderbuiten: dat buiten lag, gezien vanuit het dorp
 • Gompel: nederzetting aan een samenvloeiing van waterlopen
 • Maat: maailand, hooiweide, onregelmatige blokverkaveling met houtwallen
 • Millegem: ook hier vinden we de verwijzing naar molde, mul zand
 • Postel: bosbes; Posse of Possel is een andere benaming voor Myrica (gagel).
 • Rauw: ruwe woeste streek
 • Sluis: verwijst naar een sluis op een plaatselijke waterloop daar geplaatst door de paters van Postel.
 • Wezel: weide - bos

Bronnen

 • Bijdrage tot de toponymie van Mol door Gustaaf Van Reusel
 • Profiel van Mol, Plaatsnamen te Mol door Fernand Van Gompel
 • Grote Winkler Prins Encyclopedie
 • Groot Geïllustreerd Woordenboek Verschueren
 • Van Groote Heide tot Rauw
 • Achterbos, vroeger en nu
 • Sluis, Kroniek en Panorama van een Mols Gehucht
 • Twaalf Eeuwen Gompel
 • Vier eeuwen Rozenberg, een Eeuw Lichtstoet

contact

Erfgoed

Wil je een afspraak tijdens een ander moment? Contacteer ons.

Openingsuren Erfgoed
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten