Naar inhoud
Gemeente Mol

Stimuleren van levenslang en levensbreed leren

Levenslang en levensbreed leren is een verzamelnaam voor het niet-leerplichtgerichte onderwijsaanbod. De meest bekende opleidingen daarin zijn het talen-, boekhoud-, en informaticaonderwijs en de opleidingen aan kunst- en muziekacademies.

Het volwassenenonderwijs biedt daarnaast echter het volledige gamma van het secundair beroepsonderwijs aan en nog veel meer. In het tweedekansonderwijs kan iemand alsnog een diploma ASO, TSO of BSO behalen. In de basiseducatie of het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers leren cursisten de basisvaardigheden taal, rekenen en sociale vaardigheden.

Levenslang en levensbreed leren biedt enorm veel nieuwe kansen. Het is en blijft een uitdaging om de kansengroepen van dit verhaal te overtuigen en erin te betrekken.