Financiële steun Stichting Lokaal Fonds

Wat?

Om de bergingsinstallatie op hun grondgebied te kunnen aanvaarden, hebben de lokale gemeenschappen van Dessel en Mol verschillende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden gingen over veiligheid, milieu en gezondheid, communicatie, het behoud van de nucleaire knowhow in de regio, tewerkstelling, kennisbeheer en de voortzetting van het overleg en de medewerking van de lokale gemeenschappen aan het bergingsproject. Hierover kan je meer lezen op de website van NIRAS.

Het Lokaal Fonds is één van de meerwaardeprojecten die NIRAS, MONA en STORA samen realiseren in het kader van de oppervlakteberging voor laag radioactief afval in Dessel. Het Lokaal Fonds steunt projecten en activiteiten in Dessel en Mol, en dit 300 jaar lang: net zolang als er radioactiviteit in de berging aanwezig is. Het Lokaal Fonds komt de inwoners van de gemeenten Dessel en Mol én hun nakomelingen ten goede.

Door projecten financieel te ondersteunen wil het Lokaal Fonds in Dessel en Mol een meerwaarde creëren en de levenskwaliteit verhogen. Zo kan een draagvlak voor de berging gecreëerd en bestendigd worden bij de huidige en toekomstige generaties Mollenaars en Desselaars.

Het Lokaal Fonds is één fonds, met daarin een compartiment voor de Desselse gemeenschap en een compartiment voor de Molse gemeenschap. Beide compartimenten zijn gelijkberechtigd. 

Voor wie?

Het Lokaal Fonds werkt met projectoproepen, waarop aanvragen ingediend kunnen worden. Dit gebeurt apart voor Dessel en voor Mol. Afhankelijk van de noden in Dessel en Mol kunnen de uitvoerend comités hun eigen klemtonen leggen, criteria bepalen en projecten selecteren. Aan de hand van een eigen procedure schrijven de uitvoerend comités zelf oproepen uit voor projecten in Dessel en Mol. Ze beoordelen de ingediende aanvragen en maken een selectie van de projecten en de activiteiten die ze willen steunen in Dessel en Mol.

Verenigingen, organisaties, bedrijven, enz. kunnen projecten indienen wanneer een projectoproep gelanceerd wordt.

Adres
p/a Gravenstraat 3 , 2480 Dessel
Tel.
Website