Stedenbouwkundig en planologisch attest

Thema's

  • Stedenbouwkundig attest

    Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

    Lees meer
  • Planologisch attest

    Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

    Lees meer