Stedenbouwkundig attest

Download hier het aanvraagformulier

Wat?

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan vraag je een stedenbouwkundig attest aan. 

Let op! Een stedenbouwkundig attest is geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De informatie over bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Wij verstrekken telefonisch geen inlichtingen over de bebouwingsmogelijkheden van een specifiek perceel.

Voor wie?

Iedereen

Voorwaarden?

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • geen substantiële wijzigingen zijn aan het betrokken terrein
  • geen substantiële wijzigingen zijn van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de adviezen, de bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Prijs?

50 euro

Hoe?

Je doet zelf een concreet voorstel. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,… Je hebt hiervoor geen architect nodig. Afhankelijk van de moeilijkheid van je attest is het wel aangewezen dat je je laat bijstaan door een deskundige (landmeter,…).

  1. Voeg bijlagen toe.
  2. Dien het dossier in tweevoud in. Maak hiervoor een afspraak.

Neem mee naar je afspraak

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor een stedenbouwkundig attest in tweevoud.
  • De bijlagen die nodig zijn voor je aanvraag.

Na afgifte van een volledig dossier krijg je een ontvangstbewijs.

Hoe verder?

  • Het college van burgemeester en schepenen levert het attest af op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp.
  • We sturen het via beveiligde zending naar de aanvrager.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten