Stedenband Santo Tomás

Wil je vrijwilligen?

Wat?

Sinds april 1985 heeft onze gemeente een stedenband met de gemeente Santo Tomás in Nicaragua. In onze gemeente wordt de stedenband ondersteund door een grote groep van vrijwilligers die zich verenigd hebben in de vzw ‘Vrienden van Santo Tomás’, kortweg het Nicacomité

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met het Nicaraguacomité en de middelbare scholen in onze gemeente om de drie jaar een inleefreis voor leerlingen naar onze zustergemeente Santo Tomás.

Regelmatig organiseert het Nicaraguacomité in samenwerking met het gemeentebestuur bezoeken of inleefreizen voor volwassen naar onze zustergemeente Santo Tomás.

We geven je een overzicht van de programma’s die in Santo Tomás lopen, onze zuidwerking:

 • Onderwijs
  De stedenband ondersteunde in haar 35 jarige geschiedenis (2020) het onderwijs in Santo Tomás met de bouw en renovatie van veel schoollokalen tijdens brigades. Daarnaast baat de stedenband in samenwerking met het ministerie van onderwijs enkele scholen uit.
 • Hongerbestrijding
  Chronische honger komt nog veel voor in Nicaragua. Ook Santo Tomás ontkomt niet aan deze kwaal. Kinderen die in extreme armoede leven, ondervinden naast hun ondervoeding ook problemen met gezondheidszorg, onderwijs en kinderarbeid met de gevaren van het straatleven. Daarom ontwikkelden we een integraal kindercentrum 'de Comedor infantil'. Dagelijks worden de armste kinderen hier opgevangen en krijgen ze een voedingsrijke maaltijd. Er is medisch toezicht, kinderopvang met spel maar ook met educatie.
 • Gezondheidszorg
  De Clínica popular is een sociale gezondheidspost die samen met de gezondheidspost van MINSA (ministerie van gezondheid) de basisgezondheidszorg en enkele essentiële specialisaties toegankelijk houdt voor de Tomasinos. De Clínica besteedt extra aandacht aan dienstverlening die niet verleend wordt door de gezondheidspost van MINSA en aan het sociaal geneesmiddelenbeleid, door het aanbieden van goedkope generische geneesmiddelen.
 • Lokale economie
  Door het economisch leven te stimuleren geef je meer mensen de kans om een beter leven te ontwikkelen. De lokale economie van Santo Tomás steunt vooral op de veeteelt. Via een gemeentelijk beleid en kredietverlening kan je veeteelt als hefboom gebruiken om de lokale economie te stimuleren. Daar zetten we op in. Daarnaast is er aandacht voor kleine producenten: zowel zelfstandige winkeltjes als verkopers krijgen assistentie en kredieten. Ook toerisme krijgt meer en meer aandacht net zoals agro-ecologie en duurzame landbouw. We ondersteunen ook twee boerderijen; ééntje waar de producten worden geteeld die nodig zijn binnen de stedenband (denk aan kinderrefter) en een andere waar de focus ligt op vorming en ontmoeting.
 • Milieu (water, herbebossing en afval)
  Ook in Santo Tomás is een milieubeleid noodzakelijk. Prioritair blijft het acute watertekort tijdens het droge seizoen (februari – juni). Daarnaast wordt aandacht besteed aan een afvalbeleid en herbebossing. Hoe langer hoe meer wordt dit integraal bekeken en evolueren we naar een duurzame wijkontwikkeling (zeker in de nieuwe wijken die ontstaan door bevolkingstoename en de meer kwetsbare buitenwijken).
 • Jeugdwerking
  Er is een actieve jongerenwerking in Santo Tomás; de CDC-jongeren. In samenwerking met onze gemeente en met steun van de Vlaamse overheid is er een gemeentelijk jongerenplan uitgewerkt met aandacht voor een jeugdcentrum, inspraak, vorming en begeleiding, kleine economische activiteiten, onderwijs en opvang van straatkinderen. Zij zijn de tegenhanger van onze Molse Nicajongeren die ook samen activiteiten organiseren.
 • Gehandicaptenwerking ‘pipitos'
  Ook jongeren met een mentale achterstand of een fysieke handicap hebben recht op een menswaardig leven. De Pipitos zijn een nationale gehandicaptenorganisatie met een lokale afdeling in Santo Tomás. In de lokalen van de avondschool Hermandad ontwikkelen ze hun werking. In kleine groepen krijgen ze aangepast onderwijs.
 • Rehabilitatie voor andersvaliden
  We ondersteunen ook het rehabilitatiecentrum ‘Paso a Paso’ waar mensen met een beperking worden begeleid en versterkt in hun competenties. De betrokken gezinnen worden ondersteund er wordt gezorgd voor bewustwording bij de brede bevolking.

Wat betekent een stedenband?

In een stedenband engageren twee gemeenten zich om op een duurzame respectvolle wijze met elkaar samen te werken voor een langere (niet direct bepaalde) periode.

Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie willen we komen tot een beter bestuur, een betere kennis van elkaars problemen en een rechtvaardiger wereldsysteem. De stedenband is geen doel op zich, maar een model, een manier om zowel het gemeentebestuur als de bevolking bewust te maken van mondiale verhoudingen en de rol die zij op lokaal vlak kunnen vervullen. De stedenband is als het ware de kapstok waaraan het gemeentelijk mondiaal beleid gehangen kan worden. Door de stedenband kunnen ingewikkelde problemen zeer concreet vertaald worden naar de dagdagelijkse problemen waarmee de mensen geconfronteerd worden. De stedenband wijst ons ook op onze verantwoordelijkheid om samen de wereld voor iedereen leefbaarder te maken.

Santo Tomás in Nicaragua

Santo Tomás is gelegen in de regio Chontales, in het groene hart van Nicaragua, aan de oevers van de rio Mico. De enige verbindingsweg tussen Oost- en West-Nicaragua loopt er door. Santo Tomás heeft een jonge bevolking; de algemene levensverwachting in het land is 74 jaar. Er is een sterke bevolkingsaangroei en momenteel (in 2020) wonen er ongeveer 32.000 mensen in Santo Tomás.

Het is een enorme opgave om al deze mensen onderwijs, gezondheid, huisvesting en werk aan te bieden. Santo Tomás telt net zoals Mol, twaalf gehuchten (comarcas).

De belangrijkste economische activiteit is extensieve (ver uitgestrekt) veeteelt. In eerste instantie wordt er gefocust op melk, daarnaast is er vleesproductie. In totaal zijn er meer dan 30 000 runderen. De veeteelt is weinig rendabel door gebrek aan technologische middelen en een slecht bodemgebruik. 85 procent van het grondgebied is onbewerkt en bestaat uit weilanden van ondermaatse kwaliteit.

De tweede belangrijkste economische activiteit is de informele economie. Door het gebrek aan industrie en de slechte competitiviteit van de lokale producten op de markt, trekken veel mensen naar Costa Rica en de Verenigde Staten. De middelen die door familieleden uit het buitenland worden opgestuurd, zijn één van de belangrijkste inkomstenbronnen.

De samenwerking tussen onze gemeente en Santo Tomás overschrijdt vele domeinen en overstijgt het projectmatige. Er wordt gewerkt met programma’s die over verschillende jaren lopen en verschillende gebieden omvatten. Ze worden allemaal opgesteld in samenwerking met en uitgevoerd door de mensen van Santo Tomás zelf. Dit betekent dat zowel het beheer als de uitvoering op het terrein in handen zijn van de Tomasinos, zoals de inwoners van Santo Tomás ook wel genoemd worden.

Voor wie?

Heb je interesse om mee te werken, twijfel dan niet en neem contact op met de dienst samenlevingsopbouw of kom eens langs op de vergadering of één van de activiteiten. Iedereen is welkom.

Externe links

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur