Startende opvanginitiatieven

Wat?

Startende opvanginitiatieven kunnen terecht bij het lokaal loket kinderopvang met al hun vragen.

Het lokaal loket kinderopvang bevraagt regelmatig onze kinderopvanginitiatieven naar opvangplaatsen. Zo zijn we op de hoogte van de actuele situatie.

Voor wie?

Startende opvanginitiatieven