Standplaats kermis

Wat?

Wil je een attractie of kraam plaatsen? Dan vraag je vraag je vooraf toelating aan het gemeentebestuur voor een standplaats.

Voorwaarden?

De standplaatsen worden toegewezen voor de duur van de kermis of per abonnement.

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je volgende machtiging hebben:

 • Voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel: een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten
 • Voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Prijs?

 • Voor de kermis (uitgezonderd grote jaarmarkt) betaal je een retributie van 2,80 euro per strekkende meter. Iedere begonnen meter telt voor een volledige meter.
 • voor de grote jaarmarkt betaal je een vaste retributie van 13,90 euro verhoogd met 20 euro per strekkende meter. Iedere begonnen meter telt voor een volledige meter.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Het verbruik van elektriciteit wordt berekend via het gemeentelijk retributiereglement.

Hoe?

Als er een standplaats vrijkomt, maken we deze vacature bekend via de gemeentelijke communicatiekanalen (website, Facebook,..). Je dient een kandidatuur in volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in het bericht.

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet geselecteerd. Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoeken we of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van het kermisreglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging;
 • de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
 • de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde – verantwoordelijken” en van het tewerkgestelde personeel;
 • desgevallend, de nuttige ervaring;
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten