Standplaats dieren- en boerenmarkt

Vraag online je standplaats aan

Wat?

Het gemeentebestuur organiseert elke zondag een dieren- en boerenmarkt van 8 tot 12 uur. Op de dierenmarkt verkopen handelaars en particulieren pluimvee, vogels, knaagdieren en vissen. Ook dierenbenodigdheden  worden op deze dierenmarkt aangeboden.

Op de boerenmarkt worden er groenten en fruit, olijven en noten, bouillons en kruiden, etenswaren en drank verkocht. De boerenmarkt sluit aan op de dierenmarkt.

De handelaars staan op het Rondplein en de particuliere verkopers staan in de Corbiestraat en op het Santo Tomàsplein.

Opgelet: de markt gaat niet door als deze op nieuwjaar of kerstdag valt.

Voor wie?

  • Voor alle zelfstandige handelaars/ondernemers die een machtiging ambulante activiteit (leurkaart) hebben.
  • Voor alle particulieren die occasioneel hun overschotten aanbieden, zonder dat zij aangekocht, geproduceerd of gekweekt zijn met het oog op verkoop.

Voorwaarden?

Pluimveehouders hebben een sanitaire vergunning nodig om pluimvee te verkopen op de markt. Je vraagt deze vergunning aan bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Voor vaste marktkramers/handelaars

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

  • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een geldige ‘machtiging als werkgever’
  • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de ‘machtiging als werkgever’

Voor particulieren

  • Op de zondagmarkt worden de particulieren geplaatst in volgorde van aankomst op de markt tot alle plaatsen ingenomen zijn.
  • De ingenomen standplaats mag maximum 3 meter breed zijn met een maximale diepte van 1,50 meter en een totale maximale hoogte van 1,50 meter.

De uitgebreide voorwaarden en de toewijzingsregels vind je in het reglement.

Prijs?

  • 1,20 euro per strekkende meter en per dag voor abonnees
  • 1,40 euro per strekkende meter en per dag voor losse marktkramers
  • 1,40 per strekkende meter en per dag voor de particulieren – gelegenheidsverkopers.

 Het verbruik van elektriciteit wordt berekend via het gemeentelijk retributiereglement.

Het standgeld moet betaald worden via bancontact.

Hoe?

Vaste marktkramers/handelaars

Vraag online je standplaats aan

Particulieren – gelegenheidsverkopers

De particulieren melden zich tussen 8 en 9 uur bij de marktleider, die controle doet op de voorwaarden om te mogen verkopen en de standgelden ontvangt.

Hoe verder?

De toewijzing van de standplaats van de vaste marktkramers wordt bekend gemaakt aan de aanvrager.

Het marktplan en register zijn ter beschikking op de dienst lokale economie.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur