Sportsite Donk

Aangepast op: woensdag 6 december 2023 om 9.14 uur

Omschrijving

De percelen van de sportterreinen in Donk staan aangeduid als ‘risicogronden’. Meer dan vijftig jaar geleden werd een vijver op het terrein gebruikt als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. 

Als eigenaar blijft het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de vermoedelijk aanwezige historische bodemverontreiniging. In 2018 stelde het gemeentebestuur – in opvolging van de Vlaamse wetgeving – een volledige inventaris op van alle gemeentelijke gronden met een potentieel risico op historische bodemverontreiniging. De sportvelden in Donk zijn daarbij aangeduid als risicogrond. In een ver verleden lag op deze terreinen een voormalige zandput. Deze werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw gebruikt als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. Op dat moment was de site nog privé-eigendom. In een latere fase (begin jaren ’70 en ’80) werd alles afgedekt en stapsgewijs omgevormd tot de huidige sportsite. In deze fase was het gemeentebestuur eigenaar geworden.

Historische erfenis aanpakken

De Vlaamse doelstelling om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreiniging ten minste de sanering op te starten, biedt een wettelijk kader en zet ons aan tot actie. Het gemeentebestuur selecteerde de sportsite in Donk als eerste historische erfenis om aan te pakken. De beginstap in dit proces was het laten uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek.