Mobiliteitsvisie Spoor Oost

Aangepast op: woensdag 10 juli 2024 om 14.40 uur

Omschrijving

Bekijk presentatie infoavond Spoor Oost

Bekijk pancartes infomarkt Spoor Oost

Wat willen we bereiken?
Hoe creëren we een met verkeerslichten geregeld kruispunt ter hoogte van de spoorweg van Ginderbuiten? Het Agentschap Wegen en Verkeer engageert zich samen met het gemeentebestuur om deze complexe uitdaging aan te gaan. Het zou een enorme vooruitgang betekenen.

Zijn verkeerslichten haalbaar? 
Verkeerstellingen en eerste onderzoeken wijzen evenwel uit dat verkeerslichten op deze spooroverweg uitsluitend kunnen functioneren wanneer we éénrichtingsverkeer invoeren in de Leenhofstraat. Deze richting loopt dan van Ginderbuiten richting Centrum. Op die manier moet deze tak van het kruispunt niet ontsloten worden via de verkeerslichten.

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de verkeersstromen en de bereikbaarheid, allereerst voor de Leenhofstraat en de aanpalende woonstraten. Wat is de impact op de Kapellestraat? Wat met de noodzakelijke fietspaden in de Kapellestraat en een veiliger kruispunt aan de Brandstraat? Ook de aansluiting van het kasseigedeelte van de Rozenberg op het kruispunt verdient de nodige aandacht, inclusief het vervangen van de huidige kasseien door asfalt.

Dit volledig gebied – inclusief de woonstraten tussen Kapellestraat en Leenhofstraat – noemen we in deze mobiliteitsvisie Spoor Oost.

Bijlagen

Foto's