Soorten begravingen

Wat?

Er zijn verschillende soorten van begravingen mogelijk op alle Molse begraafplaatsen:

 • kist begraven in volle grond
 • asurne bijzetten in urnengraf
 • asurne bijzetten in columbariumnis (urnenmuur)
 • assen verstrooien op strooiweide

Voor wie?

Voor iedereen die op een begraafplaats in onze gemeente wil begraven worden.

Voorwaarden?

Iedereen die voldoet aan één van onderstaande voorwaarden om in onze gemeente begraven te mogen worden:

 • in onze gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen
 • buiten het grondgebied van onze gemeente overleden zijn, maar in het bevolkings- of vreemdelingenregister van onze gemeente ingeschreven zijn
 • personen van wie de namen in een concessieakte vermeld staan
 • 20 jaar in onze gemeente gewoond hebben
 • minstens de helft van je leven in onze gemeente gewoond hebben
 • wonen binnen de grenzen van een Molse parochie, maar op het grondgebied van een aangrenzende gemeente
 • bij laatste wilsbeschikking de wil geuit hebben om in onze gemeente begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden

Prijs?

Gratis voor de personen die voldoen aan één van de voorwaarden.

Alle andere personen betalen een belasting op begraving voor ze op een begraafplaats in onze gemeente mogen begraven worden:

 • 834,60 euro voor een begraving in volle grond
 • 556,40 euro voor een begraving in urnengraf
 • 556,40 euro voor bijplaatsing in columbariumnis
 • asverstrooiing is altijd gratis

De nabestaanden of de begrafenisondernemer schrijven hiervoor het juiste bedrag over op rekening van het gemeentebestuur van Mol.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten