Sociaal wonen, visie gemeentebestuur

Wat?

Het gemeentebestuur werkte in maart 2024 een nieuwe visie uit op sociaal wonen. Deze visie bestaat uit 2 belangrijke speerpunten:

  1. Naast sociale huisvestingsmaatschappij Woonboog ook private projectontwikkelaars stimuleren om mee sociale huurwoningen te creëren. Het gemeentebestuur wil aansturen op een maximale samenwerking tussen private ontwikkelaars en Woonboog.

  2. Streven naar een doordachte spreiding van sociale huurwoningen over de verschillende gehuchten

Voor wie?

Ook in onze gemeente is het niet voor iedereen even gemakkelijk om een kwalitatieve betaalbare woning te vinden. Sociale huisvestingsmaatschappij Woonboog kampt met wachtlijsten, waarbij alleenstaanden - al dan niet met kinderen – de grootste groep kandidaat-huurders vormen. Het gemeentebestuur wil daarom met de visie sociaal wonen richtlijnen geven aan ontwikkelaars en de sociale woonmaatschappij, waaraan nieuwe projecten zullen afgetoetst worden.

Voorwaarden?

1. Meer sociale huurwoningen

Het gemeentebestuur wil projectontwikkelaars stimuleren om bij projecten vanaf 10 woongelegenheden of 10 kavels een sociaal aandeel te voorzien van minimum 10 procent.

2. Spreiding over de gehuchten

  • Voldoende publieke voorzieningen aanwezig in het gehucht
  • Beperkte afstand tot het Centrum vanuit het gehucht
  • Laag aandeel al aanwezige sociale woningen in het gehucht

Hoe?

Minimaal 10 procent sociale huurwoningen voorzien kan op verschillende manieren:

  • Een grondaandeel verkopen aan Woonboog, die dan de sociale huurwoningen realiseert.
  • Participeren in een project met een sociale woonactor elders in onze gemeente.
  • Zelf verhuren van een aandeel woningen via de Sociale Verhuurkantoor-werking van Woonboog voor een periode van minimum 18 jaar.
  • Afkopen van dit sociaal aandeel aan een vast bedrag van 37.500 euro per woongelegenheid. Met dit geld investeren we elders in onze gemeente in betaalbaar wonen.
  • Dit aandeel voorzien via geconventioneerde verhuur. Dit is een nieuw systeem van de Vlaamse overheid dat met lagere huurprijzen mikt op inwoners met een bescheiden inkomen dat toch te hoog ligt voor de sociale verhuurmarkt. Ook deze groep heeft het moeilijk om een kwalitatieve betaalbare huurwoning te vinden.

Welk van bovenstaande opties voor een project aangewezen is, wordt tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar bekeken van bij de start, en in het verdere verloop van de projectbesprekingen.

Reglement?

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur