Naar inhoud
Gemeente Mol

Een sociaal onderwijsbeleid voeren met oog voor armoede en sociale uitsluiting

Wat?

Meer en meer worden we geconfronteerd met kansarmoede.

Een gelijkekansenbeleid moet daarom oog hebben voor de kosten van onderwijs en voor de kosten van sociale, sportieve of culturele activiteiten buiten het onderwijs, die voor modale gezinnen geen onoverkomelijk probleem vormen maar voor arme gezinnen wel. Een sociaal onderwijsbeleid uitbouwen met oog voor armoede en sociale uitsluiting is dus cruciaal, vb. :

  • Vorming of stage van schoolteams, leraren in opleiding, OCMW-medewerkers in het onderkennen van armoede
  • Ondersteuning bij het aanvragen van school- en studietoelagen
  • Project schoolrekeningen, sociaal fonds voor onbetaalde rekeningen
  • Laptop-uitleenproject

Voor wie?

Ouders van schoolgaande kinderen