Seniorenraad

Bekijk adviezen en verslagen seniorenraad

Bekijk magazines senioren

Bekijk foto's van activiteiten van de seniorenraad

Wat?

De seniorenraad is samengesteld uit afgevaardigden van seniorenverenigingen die door het gemeentebestuur erkend zijn en onafhankelijke leden. Zo zijn zij een realistische weerspiegeling van de Molse bevolking. De seniorenraad vertegenwoordigt alle senioren van onze gemeente.

Seniorenraad Mol is:

 • Een grote groep geëngageerde vrijwilligers die met pensioen zijn.
 • Een groep mensen die via werkgroepen info verzamelen, ontspanning en vorming organiseren, een stempel drukken op het lokale beleid.
 • Een kwalitatief aanbod in een gestructureerde werking.
 • Interessant én gezellig!

Beleidsadviserend

De seniorenraad geeft informatie en bevordert overleg, samenwerking en coördinatie in het seniorenwerk. Verder adviseren zij het lokale beleid over de noden, wensen en behoeften van ouderen. Met deze adviezen werkt de seniorenraad mee aan het ouderenbeleid en maakt ze de behoeftes van senioren bekend. Via bijzondere activiteiten vullen zij het ruime vrijetijdsaanbod aan.

Aanspreekpunt

Bovendien is de seniorenraad ook een aanspreekpunt voor elke senior van onze gemeente. Als senior kan je bij de seniorenraad terecht met jouw vraag of bezorgdheid over alles wat ouderen binnen onze gemeente interesseert en aanbelangt. Dankzij jouw inbreng kan de seniorenraad wensen en behoeftes beter in kaart brengen en gebruiken in haar adviezen.

Themawerkgroepen

Om vlot te werken vanuit de expertise en interesse van elke Molse senior heeft de seniorenraad volgende themawerkgroepen:

 • Levenslang wonen voor ouderen
 • Levenslang leren voor ouderen
 • Mobiliteit en veiligheid
 • Vrije tijd en welzijn
 • Verenigingsleven voor ouderen
 • Toegankelijke communicatie en informatie voor ouderen

Samen met de leden van de seniorenraad zal het dagelijks bestuur haar adviezen aan het schepencollege, de gemeenteraad en het OCMW formuleren.

Neutraal

De seniorenraad is niet godsdienstig of politiek gebonden en heeft geen beslissingsrecht.

Voorzitter seniorenraad

Jef Van Hecken

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in het welzijn van de Molse senior.

Ook jij bent heel erg welkom om:

 • mee te praten en te denken over het ouderenbeleid,
 • je te informeren, je kennis te delen,
 • knelpunten of onduidelijkheden aan te geven, verbeteringen te suggereren,
 • je als vrijwilliger actief in te zetten voor ouderen,
 • deel te nemen aan één van onze activiteiten.
Adres
Jakob Smitslaan 28 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Pinkstermaandag
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur