Schoolkosten, groeipakket en studietoelagen

Wat?

Om ouders met schoolgaande kinderen financieel te helpen, bestaat er voor gezinnen met een laag inkomen een schooltoeslag (via Groeipakket) en een studietoelage.

Wegen schoolkosten zwaar door in je budget?

 • Vraag de school om een individueel betalingsplan. Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden.
 • Vraag of de school een solidariteitsfonds heeft. Dan helpt de school financieel als ouders niet alles betaald krijgen.
 • Heb je een UITPAS aan kansentarief? Dan heb je mogelijk recht op tegemoetkoming bij (niet-verplichte) schooluitstappen. Vraag het na bij de school.
 • Of contacteer onze maatschappelijk medewerker voor de scholen voor een vertrouwelijk gesprek. Samen bekijken we wat er mogelijk is.

Voor wie?

Ouders met schoolgaande kinderen, vanaf de eerste kleuterklas (3 jaar).

Voorwaarden?

Je gezinsinkomen is laag in verhouding tot je gezinsgrootte.

Hoe?

Kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs: schoolbonus en schooltoeslag

De schoolbonus voor kinderen en jongeren wordt automatisch uitbetaald samen met het Groeipakket. Dit gebeurt elk jaar in augustus.

Heb je een laag inkomen? Dan heb je misschien ook recht op een schooltoeslag Dit is een extra bedrag voor gezinnen met een beperkt inkomen. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van je gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. De schooltoeslag wordt automatisch toegekend.

Meestal berekent en betaalt je uitbetaler die schooltoeslag automatisch. Je moet er zelf niets voor doen. Contacteer wel de uitbetaler zelf wanneer:

 • je plots veel loon verliest of werkloos wordt
 • je gezinssituatie verandert
 • je in december nog niets hebt ontvangen

Studenten in het hoger onderwijs (hogeschool, universiteit): studietoelage voor studenten

Een studietoelage voor studenten vraag je zelf aan.

 • bel 1700 (de gratis Vlaamse infolijn)
  of
 • het secretariaat of de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) van de hogeschool of universiteit helpt je verder

Heb je hulp nodig? Kom dan langs op de sociale dienst. Dit breng je mee:

 • Je elektronische identiteitskaart (eID) of je gsm (met de its me-app)
 • Het nummer van je bankrekening
 • Rekeninguittreksel van je bank (als je alimentatiegeld ontvangt)
 • Kopie van je attest om je inkomsten te bewijzen of bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering
 • Huurcontract van het studentenkot of studentenkamer

Bijlagen

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten