Schadedossiers door extreme weersomstandigheden

Meld online je schade

Vraag een schadevergoeding voor particulieren aan

Vraag een schadevergoeding voor een onderneming aan

Wat?

Het kan zijn dat je schade oploopt door extreme weersomstandigheden. Je kan deze schade melden om het te laten erkennen als ramp. Daarna kan je dan een schadevergoeding indienen.

Neem foto’s van de geleden schade om later bij je dossier voor schadevergoeding toevoegen. Neem contact op met je eigen verzekering. In alle woningverzekeringspolissen moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Het rampenfonds vergoedt enkel schade die niet verzekerbaar is door je eigen brandpolis.

Wanneer er voldoende schade is opgelopen binnen de gemeente (gemiddeld dossier: 5.000 euro – totaal gemeente: 1.250.000 euro)  kan er een procedure ingezet worden tot erkenning van een ramp.

Hoe?

Melding om de extreme weersomstandigheden te laten erkennen als ramp

Schadevergoeding aanvragen
Als een natuurramp erkend is door de Vlaamse Regering en je aan de voorwaarden voldoet, kan je een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen.

De aanvraagformulieren vind je terug op de website van de het Rampenfonds:

Hoe verder?

De Vlaamse overheid behandelt jouw dossier.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten Nationale Feestdag
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur