Samenstelling sportraad

Wat?

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering (AV) en een dagelijks bestuur (DB).

Algemene vergadering

In de algemene vergadering van de sportraad zetelen afgevaardigden van Molse sportverenigingen die zijn aangesloten bij de sportraad. De algemene vergadering komt jaarlijks 1 à 2 keer samen.

Dagelijks bestuur

In het dagelijks bestuur van de sportraad zetelen vrijwilligers uit de Molse verenigingen en geëngageerde inwoners. Zij zijn afgevaardigd uit de algemene vergadering van de sportraad.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en maximum tien leden.

Voor wie?

Wie kan er aansluiten bij de sportraad?

  • Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers of met professionelen en een werking hebben in onze gemeente.
  • Deskundigen inzake sport die wonen in onze gemeente.

Momenteel zijn er 104 sportverenigingen aangesloten bij de sportraad.

Bijlagen

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten