RUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Familiestrand

Bekijk online alle plannen en voorschriften

Wat?

Het gebied is volgens het gewestplan nagenoeg volledig gelegen in gebied voor dagrecreatie, het noordoostelijke deel van het gebied ligt in bosgebied.

De camping ligt volledig in een vogelrichtlijngebied (nr. 16), waardoor er een bescherming geldt voor moerassen, heide, heiderelicten, oude turfvijvers, rietvelden, hoogvenen, loofbossen. Dit voornamelijk ter bescherming van de Roerdomp, de Wespendief en de Bruine Kiekendief.

Een studie uit 1996 noemt de ruimte omgeving één van de 20 belangrijkste libellengebieden in Vlaanderen. Ten noorden en ten zuiden kan je de natuurreservaten ‘De Ronde Put’ en ‘Koeimoek’ vinden.

Het terrein ligt in een groot aaneengesloten grensoverschrijdend boscomplex dat op Vlaams niveau structurerend is. Het terrein ligt in het toeristisch-recreatief netwerk ‘Kempen’, in de omgeving van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, in een gebied van primair toeristisch-recreatief belang, maar ook in een natuuraandachtsgebied. 

Voor wie?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verordenend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten