RUP Sunparks

Bekijk online alle plannen en voorschriften

Wat?

In het noorden van het plangebied ligt de plas Rauw. Deze plas is veel groter dan het deel dat wordt opgenomen binnen het plangebied. Enkel het zuidelijke deel van de plas wordt opgenomen in het plangebied, hetgeen door het gewestplan als recreatiegebied wordt bestemd. De noordgrens van het RUP wordt gelegd op de grens recreatiegebied – natuurgebied.

De westelijke grens wordt bepaald door de N136 Postelsesteenweg. Aan de overzijde van de weg zijn het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, het vakantiepark Zilverstrand en het beschermde landschap Buitengoor-Meergoor gelegen.

De zuidelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de N712 Kiezelweg. De gronden aan de overzijde van de Kiezelweg zijn in gebruik als akkerland en er is een golfclub.

Ten oosten van het plangebied ligt een woonwijk van de deelkern Rauw. De grens wordt hier afgestemd op de aangrenzende goedgekeurde – niet vervallen verkavelingen (VK197970 en VK2003/13).

Voor wie?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verplicht richtinggevend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Elke inwoner kan plannen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inkijken.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur