RUP sport en jeugd

Bekijk online alle plannen en voorschriften

Wat?

Dit RUP geeft verschillende sportclubs en jeugdverenigingen waarvan het clublokaal of de sportvelden zonevreemd liggen, zekerheid voor de toekomst wanneer ze verbouwings- of uitbreidingsplannen hebben.

Voor wie?

Elke inwoner kan plannen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inkijken.

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verplicht richtinggevend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten