RUP Overstromingsgebied Molse Nete

Bekijk online alle plannen en voorschriften

Wat?

Het gebied bevindt zich in het deel van de vallei van de Molse Nete en de Molderloop, dat zich tussen de spoorlijn en het kanaal bevindt. Ten noorden van het gebied is de kern ‘Gompel’ gelegen.

Het woonlint langs de Kapellekensdreef vormt de grens tussen de kern van Gompel en de vallei van de Molse Nete.

Ten zuiden van het gebied is de Molderloopstraat gelegen. Langs de Molderloopstraat komt een verspreide bebouwing voor van het gehucht Langvennen.

De spoorlijn, het kanaal, de Kapellekensdreef en de Molderloopstraat vormen duidelijke grenzen in de vallei van de Molse Nete. Deze infrastructuren worden beschouwd als de ruimtelijke grenzen van het onderzoeksgebied waarbinnen het PRUP zal worden afgebakend.

Voor wie?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verplicht richtinggevend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Elke inwoner kan plannen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inkijken.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten