RUP Kempense Meren II

Bekijk online alle plannen en voorschriften

Wat?

Dit PRUP omvat vier deelplannen, die elk één of meerdere geografische afgebakende gebieden omvat (zogenaamde deelgebieden) in de regio van de Kempense Meren.

Ter hoogte van deze deelgebieden vervangt dit PRUP de bestaande plannen van aanleg (gewestplan) en RUP’s, en legt zo nieuwe bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast, die het planologisch kader vormen voor vergunningsaanvragen.

Het PRUP Kempense Meren II heeft in grote lijnen volgende doelstellingen:

  • Hoofdpoort: rechtszekerheid voor en versterken van de recreatieve cluster en opheffen bestemming als ontginningsgebied
  • Schansheide: opheffen bestemming als ontginningsgebied
  • Vastleggen van een vervangend ontginningsgebied (in plaats van Hoofdpoort en Schansheide)
  • Versterking van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura 2000) door herbestemming van gronden bestemd als agrarische gebieden naar natuur- en/of bosgebieden

Voor wie?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verplicht richtinggevend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Elke inwoner kan plannen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inkijken.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten