RUP Centrum

Bekijk online alle plannen en voorschriften

Wat?

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum legt de krijtlijnen vast voor de toekomstige ontwikkeling van de centrumkern op vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij wordt het centrumgebied opgedeeld in verschillende zones, waar verschillende bouwvoorschriften gelden. 

Zo legt het plan onder andere nauwkeurig vast hoe hoog en hoe diep er in een bepaalde straat mag gebouwd worden. Ook definieert het plan enkele projectzones waar aangepaste richtlijnen gelden.

Het RUP bepaalt in welke mate men kan verbouwen, uitbreiden of herbouwen in de centrumkern naargelang de ligging in één van de deelgebieden.  Het geeft rechtszekerheid omtrent de bouwmogelijkheden aan de eigenaars van een gebouw of perceel binnen de contour van het RUP.

Opgelet!

Het RUP Centrum is gedeeltelijk herzien.  Dit geldt voor de projectzone in de Vennestraat (project Molse Bouwmaatschappij), voor de westelijke hoek van de Schansstraat met de Edmond Van Hoofstraat en voor de mogelijkheden van de inplanting van restaurants/cafés in een ruimere zone dan voorheen.  Voor de rest blijft het oorspronkelijke RUP Centrum gelden. Bekijk hier de herziening.

Voor wie?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verordenend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten