Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt vastgelegd wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen – eens het RUP is goedgekeurd – de basis bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Een RUP kan opgemaakt worden door de gemeente, de provincie of de Vlaamse overheid.