Riolering in mijn straat?

Bekijk zoneringsplan

Vraag aansluiting aan

Wat?

Als je wilt weten of er riolering in jouw straat ligt of er ooit riolering in jouw straat komt, kan je hiervoor het zoneringsplan bekijken.

Op het zoneringsplan vind je 4 zones terug:

1. Centraal gebied (oranje) of 2. collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd)

In jouw straat ligt riolering die is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie en je bent verplicht om hierop aan te sluiten.

3. Collectief te optimaliseren buitengebied (groene clusters)

Op dit moment ligt er in jouw straat geen riolering die is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar dit komt er wel nog ooit. Tot die tijd moet het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een septische put. Je kunt kiezen uit 3 mogelijkheden voor de lozing van het ongezuiverd afvalwater:

  • Lozing in een riool die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie
  • Lozing in een gracht
  • Lozing in de bodem via een besterfput

4. Individueel te optimaliseren buitengebied

Er ligt geen riolering in jouw straat en dit gaat er ook nooit komen. Het afvalwater moet gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Voor wie?

Onze inwoners

Prijs?

  • Aanleggen van riolering: gratis.
  • Scheiden van regenwater en afvalwater op jouw eigendom (afkoppeling): kosten voor eigenaar.
  • Aanleggen van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA): gratis. Kosten voor afkoppeling: voor eigenaar

Hoe?

Bekijk zoneringsplan

Vraag je aansluiting op de riolering aan bij Pidpa:

  • via het gratis nummer 0800 90 300
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten