Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeenteraad

Foto (grote weergave)

De gemeenteraad, die 31 leden telt, is het beraadslagend orgaan van de gemeente.  Het regelt als hoogste bestuursorgaan alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet uitdrukkelijk aan een ander gemeentelijk orgaan is toevertrouwd.

De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar.  De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer er persoonsgebonden materies worden besproken.