Promobijdrage kernwinkelgebied

Wat?

Binnen het afgebakend kernwinkelgebied in het Centrum betalen de handelaars een belasting. Dit geldt wordt gebruikt door de handelaarsvereniging voor de promotie van het Centrum als aantrekkelijk winkelgebied zoals de jaarlijkse braderie, de koopzondagen, kerstshopping,…

Voor wie?

Handelaars in het kernwinkelgebied. Zij organiseren de jaarlijkse braderie, zondagsopeningen, Kerstshopping,... Dit omvat

 • de Statiestraat vanaf de Guido Gezellestraat
 • Laar
 • Baron van Eetveldeplein
 • Graaf de Broquevillestraat tot aan Edmond Van Hoofstraat
 • Voogdijstraat
 • Kloosterstraat
 • Lakenmakersstraat
 • het Rondplein en de Corbiestraat (tussen Rondplein en Baron van Eetveldeplein).

Voorwaarden?

De belasting is niet verschuldigd :

 • door de bank en financieringsinstellingen vermits deze vallen onder de toepassing van een afzonderlijk belastingreglement op de bank- en financieringsinstellingen;
 • door de uitbaters van vrije beroepen;
 • door overheidsdiensten;
 • door sociale dienstverleners

Prijs?

Deze belasting wordt berekend per vierkante meter netto handelsoppervlakte van de vestiging. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een vierkante meter aanzien. Onder netto handelsoppervlakte wordt bedoeld de oppervlakte bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet overdekte oppervlakte, de innames op het openbaar domein alsook de inkomruimten die gebruikt worden om waren uit te stallen of te verkopen.

Het tarief van de belasting bedraagt:

 • voor een netto handelsoppervlakte van: 0 m² tot en met 75 m²: 300 euro
 • voor een netto handelsoppervlakte van: 76 m² tot en met 400 m² : 350 euro
 • voor een netto handelsoppervlakte van: meer dan 400 m 2: 450 euro

De belasting is ondeelbaar en voor gans het jaar verschuldigd.

Hoe?

 • Je ontvangt jaarlijks een aangifteformulier van het gemeentebestuur.
 • Vul dit formulier in en onderteken het.
 • Bezorg het vóór de vermelde datum terug.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten