Aula De Heyduin

Wat?

Alternatieve ruimte voor plechtigheden die plaats biedt aan 180 personen. De aula mag enkel gebruikt worden voor plechtigheden zoals uitvaartplechtigheden, huwelijksplechtigheden, lenteceremonies, doopsels, communievieringen, vieringen ter gelegenheid van een jubileum van een huwelijk, vieringen ter gelegenheid van het afsluiten van een samenlevingscontract en academische zittingen.

De aula mag niet gebruikt worden voor feestelijkheden zoals babyborrels, huwelijksfeesten, koffies voor begrafenissen, lentefeesten, verjaardagsfeesten,…

Voor wie?

De aula kan in principe door iedereen dagelijks gebruikt worden tussen 8 en 22 uur.

Voorwaarden?

Wie de plechtigheid organiseert, zorgt zelf voor het klaarzetten van de zaal, het openen van de deuren en het opzetten van de verwarming. Na de plechtigheid zet je alles weer netjes op zijn plaats. Verder doof je de lichten, regel je de CV en zorg je ervoor dat de deuren afgesloten zijn. Er mag niet gegeten of gedronken worden in of buiten de aula. Ook versieringen en afval neem je achteraf mee naar huis.

Prijs?

Gebruikers van de aula betalen voor de eerste twee uur 170 euro en 60 euro per bijkomend uur.

Hoe?

Hoe aanvragen?

De reservaties lopen via de buurtvereniging die ook de aanpalende zaal Spellenburg verhuurt

Bij elke reservatie vermeld je:

  • Datum
  • Begin- en einduur
  • Naam van de gebruiker
  • Aard van de plechtigheid
  • Naam van de burger of eindgebruiker voor wie de plechtigheid georganiseerd wordt
  • Telefoonnummer van een contactpersoon

Hoe verder?

Een reservatie is pas geldig na bevestiging door de vereniging.

Adres
Hazenstraat , 2400 Mol
Tel.
GSM
Website