Naar inhoud
Gemeente Mol

Huis De Clercq, Markt 22

MB 15 mei 2000, Kadasternr.: F1079h, 1081M

Het behoorde tussen 1582 en 1622 toe aan Jan Smaers. In een schepenakte van 1605 lezen we dat 'het recht bezeten werd op de grote kelderkamer bij Jan Smaers'. Dit zou het bewijs kunnen zijn dat de schepenkamer op dat ogenblik gevestigd was in de Arend. In 1653 stond er op het erf een dubbelwoning. In het oostelijk deel vond de ontvanger van de Brabantse landtol onderdak en in het westelijk was in 1689 een brouwerij ondergebracht met als uithangbord 'In de dubbele arend'. In 1728 werd de westzijde verhuurd aan Guilliam Cornelis en de Gildekamer van St.-Barbara hield hier zijn teerdagen. Midden 18de eeuw kwamen de twee panden toe aan het echtpaar Daenen-Deliën die er een brouwerij en stokerij in uitbaatten. Zij vervingen het oude huis door een volledige nieuwbouw in baksteen. De meier Hendrik Jans zou hier tijdelijk resideren tot hij het klooster van de Rozenberg en het goed van Gompel aankocht. Ook de notarissen Slechten en Riquier oefenden er hun praktijk uit. Brouwer-Burgemeester Louis Swinnen kocht deze woning en baatte er samen met zijn schoonzoon Paul De Clercq de brouwerij uit. Het is een mooie burgerwoning met fraai stucwerk.

Het is een fraai gedetailleerde herenwoning uit 1912 en achterliggende brouwerijgebouwen van het midden van de 19e eeuw, getuigend van een verderzetting van de 17e eeuwse brouwactiviteit op deze plek tot in het begin van de 20e eeuw.