Naar inhoud
Gemeente Mol

Huis 'den Engel', Markt 32

MB 15 mei 2000, Kadasternr.: F1088b

De geschiedenis van het laatst genoemde huis begint reeds voor 1582. Het behoorde op dat ogenblik aan Jan Kenens. Er werd een herberg in uitgebaat en er hoorde een eigen brouwerij bij. In 1672 werd het aangekocht door Gijsbrecht Vervlassen. In 1694 werd het voor drie jaar verhuurd aan notaris Jan Van Gompel. Einde 18de eeuw werd het eigendom van de industrieel Jan Frans Dillen, gehuwd met Maria Elisabeth Snoeckx. Hij verbouwde dit huis in de huidige staat. Omstreeks 1779 was J.Fr.Dillen de belangrijkste figuur in de Molse wolnijverheid en lag zijn initiatief mede aan de basis van de heropbloei van de plaatselijke textielverwerking. Als zodanig maakt deze woning deel uit van het industrieel - archeologisch patrimonium.

In 1809 werd deze woning eigendom van dokter Hendrik Van Eynde. Begin 20ste eeuw was zij de verblijfplaats van Paula Zenke en haar zus, bekende leerlingen van Jakob Smits. Zij kozen de pasteltinten waarin de voorgevel van het huis geschilderd werd. Het huis wordt door geschiedschrijver A.Reydams als 'eigenaardig' bestempeld.

Het is een tot de 16e eeuw opklimmend breedhuis met een grotendeels 18e eeuws voorkomen met bewaard gebleven 18e eeuwse kalkwelfselplafonds, 18e eeuwse binnendeuren en een 18e eeuws schuifraam.