Naar inhoud
Gemeente Mol

Het Steentje, Markt 7

MB 15 mei 2000, Kadasternr.: F585f

Volgens de overlevering zou dit de oudste woning zijn aan de Markt. Adolf Reydams vertelt dat hier tijdens de Middeleeuwen de voogd woonde die langs de Rijpad naar de 'burcht' van de Hessie reed. De Hessie bezat inderdaad een versterking, de Mulgracht is hiervan een restant. Maar deze versterking werd door de Noormannen in 882 verwoest. Als wij ons hierop baseren dan zou de geschiedenis van het 'Steentje' aanvangen in de 9de eeuw. De naam 'Steentje' zou kunnen wijzen op het feit dat er op dat ogenblik geen ander stenen huis in de omgeving was.

Belangrijk is ook dat de Molderdijk, de oude verbindingsweg tussen de twee voogdijdorpen Balen en Mol, recht uitgeeft op het Steentje. Dit huis heeft in ieder geval een belangrijke rol gespeeld in de Molse geschiedenis. In het hertogelijk cijnsboek werd genoteerd dat het in 1572 toebehoorde aan het echtpaar Wouter Diels en Maria Michiels. De meetboeken vermelden 'het Steentje' in 1629 als eigendom van de Meerhoutse drossaard Jan Conen. Na de familie Conen werd het eigendom van de Meerhoutse familie Duchateau. In 1787 werd het verkocht aan secretaris Jan Putmans. In 1811 was het de eigendom van apotheker Jan Goris en in 1859 werd het verkocht aan burgemeester Van Eynde. De voorgevel van deze woning is gelukkig gespaard gebleven van verbouwingen en is nu één van de zeldzame getuigen van de architectuur uit het Molse verleden.

Het is een tot de 16e eeuw opklimmend breedhuis met een 18e eeuwse gevelordonnantie en later toegevoegd poorttisaliet met waardevolle 18e eeuwse rocailleversieringen in het salon verwerkt in de 20e eeuwse aanvullingen in neo-Lodewijk XIV-stijl.