Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentehuis, Markt

MB 15 mei 2000, Kadasternr.: F1071

Het gemeentehuis werd, naar een plan uit 1804, gebouwd in 1805 naar Frans klassiek model. De jonge gemeentelijke administratie, die de oude 'Vrijheid' verving, had een gebouw nodig, symbool van de nieuwe wetgeving. De bevolking had jarenlang de wet op de Burgerlijke Stand genegeerd; nu zag ze het zinnebeeld van de nieuwe tijd vlak voor de kerktoren verrijzen. Voortaan ging de Staat voor de Kerk.

Door de inplanting werd duidelijk gesteld dat men bij geboorte, huwelijk en overlijden eerst de officiële lekenambtenaren moest kennen. Het was een bevestiging van de 'Code Napoléon' en van de overeenkomst tussen Kerk en Staat van 1801, waarbij Napoleon de Kerk in dienst van het staatsgezag stelde. Een ander aspect was, dat het de inlijving van onze gewesten bij Frankrijk metterdaad bekrachtigde. De linkerkant van het gebouw diende tot 1935 als vredegerecht. Beneden, met een ingangsdeur vooraan de zuidkant, was in de 19e eeuw de boterwaag voor de wekelijkse dinsdagmarkt; er werd ook vlees, wol of andere koopwaar gewogen.

Officiële berichten werden 's zondags om 11 uur voor het gemeentehuis afgekondigd en aan de deur uitgehangen.

Je komt de 'Historische site De Markt' tegen tijdens onze stadswandeling 'Spijkers met koppen'. Ontdek het hier!