Naar inhoud
Gemeente Mol

Achtbaarheid, getuigschrift

Wat?

Een getuigschrift van achtbaarheid is een verklaring van de burgemeester waarin verklaard wordt dat een persoon geschikt is om een openbare functie uit te oefenen waarbij veiligheid centraal staat. Dit gebeurt op basis van een onderzoek door de wijkagent van de persoon zelf en zijn directe omgeving.

Voor wie?

Meestal voor kandidaten die solliciteren voor een openbare functie waarbij veiligheid en geheimhouding moet gewaarborgd worden: kandidaat-onderofficieren en –officieren voor het leger of een functie bij diensten als politie of staatsveiligheid.

Voorwaarden?

Meerderjarig zijn en een blanco strafblad hebben.

Hoe aanvragen?

De overheid waarvoor je solliciteert, levert een attest af dat je moet laten invullen op de bevolkingsdienst. Wij zorgen ervoor dat de wijkagent wordt gecontacteerd voor een familie- en buurtonderzoek.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Je moet twee keer naar de bevolkingsdienst komen:

  1. met het attest dat je kreeg van de overheid bij wie je kandideert. Wij sturen dit door naar de wijkagent.
  2. je attest laten invullen zodra het (gunstige) verslag van de wijkagent binnen is. Je wordt hiervan telefonisch verwittigd door onze dienst.