Naar inhoud
Gemeente Mol

Collectie

Dit museum is ondergebracht in de toren van de St.-Pieter en Pauwelkerk. Bij onlusten was dit 15de eeuwse belfort een schuilplaats voor de omwonende burgers. De toren is 55 m hoog.

Het museum omvat 5 verdiepingen. Alle geëxposeerde voorwerpen en documenten hebben betrekking op de toren, kerk en beiaard. De kerkelijke kunst toont een schat aan gewaden, beelden, vaatwerk en schilderijen.

Gespreid over twee verdiepingen kunt u de evolutie van de Molse beiaard volgen van het kleine beiaardje van 1928 tot de huidige concertbeiaard. Ook het procédé van het klokkengieten wordt aanschouwelijk voorgesteld. Tevens behoren antieke Hemonyklokjes en middeleeuwse klokkenscherven tot de collectie.

De huidige beiaard, gegoten in 1951 en uitgebreid in 1967, telt 49 klokken met een totaal gewicht van 16504kg. Rond de beiaard is er een loopbrug van waar een uniek panorama te bewonderen is.

De collectie bestaat uit twee grote delen enerzijds de kunstvoorwerpen afkomstig uit de parochie van St.-Pieter en Pauwel en anderzijds de beiaardcollectie.

De kunstvoorwerpen werden uit de kerk verwijderd na de hervormingen van het tweede vaticaans concilie. Zij dreigden in de vergetelheid te geraken en toenmalig beiaardier Frans Vos heeft in overleg met de toenmalige kerkfabriek en het gemeentebestuur er voor gezorgd dat zij een plaats kregen in het torenmuseum.

De volledige collectie wordt beschreven in:

  • De kunstschatten van het Torenmuseum in Mol door J. Jansen en H. Cilissen

Deze publicatie kan geraadpleegd worden in de openbare bibliotheek en in de bibliotheek van het gemeentearchief – heemkunde.

Onder het 18e eeuwse dakgebinte van de spits wordt de geschiedenis van de toren geïllustreerd aan de hand van archiefstukken, foto’s en tekeningen. Deze verdieping wordt ook gebruikt als ruimte voor thematentoonstellingen.