Naar inhoud
Gemeente Mol

Crisisopvang en onthaaltehuis, opname

Wat?

Als je niet over een verblijfplaats beschikt, kan je opgevangen worden in een instelling voor opvang van personen in een noodsituatie. Het OCMW kan je helpen om de opvang te regelen en helpen om de kosten te betalen (al dan niet terugvorderbaar), na aftrek van de eigen inkomsten.

Voor wie?

Alle inwoners die geen woning ter beschikking hebben of door een crisissituatie niet weten waar naartoe.

Voorwaarden?

  1. De maatschappelijk werker gaat na of er mogelijkheid tot opname is in een opvangcentrum en regelt opvang.
  2. De maatschappelijk werker gaat na hoe de verblijfskosten kunnen betaald worden.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst van het OCMW

Kostprijs?

De dienstverlening is gratis. Als het OCMW de verblijfskosten betaalt, beslist de Raad of je deze moet terugbetalen.