Naar inhoud
Gemeente Mol

Beiaardcomité

 • Het Beiaardcomité-Mol is - nadat ze als feitelijke vereniging gesticht werd in 1974 - statutair een vzw geworden en gepubliceerd in het Staatsblad van 15 februari 1992. Het doel van de vereniging luidt: meewerken aan en bevorderen van de culturele en toeristische ontwikkeling van de Kempen, met alle daartoe geschikte middelen. De vereniging mag daartoe alle roerende en onroerende goederen bezitten en gebruiken, hetzij in (vrucht)gebruik, hetzij in eigendom, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

 • Leden van het huidig beiaardcomité zijn:
  • Bart Lodewijckx, voorzitter
  • Wim Vanden Broeck, ondervoorzitter
  • Jerom Boons, secretaris
  • Herman Valgaeren, schatbewaarder
  • Nele Van Assche, lid
  • Jan Coenen, lid.

Uiteraard maakt ook onze beiaardier, Carl Van Eyndhoven deel uit van het bestuur.

 • Intussen lanceerden we via Facebook een pagina van de Molse beiaard. Hier vind je meer informatie én live streamings van de beiaardbespelingen!