Naar inhoud
Gemeente Mol

Beiaardcomité

Over een beiaard waar ze in de luistertuin stil van worden.

Ik ben een tevreden voorzitter. Niet dat het ooit anders is geweest. Maar na vorig jaar durf ik spreken van euforie.

Na een sterk seizoen was er  bij de  apotheose  door onze huisbeiaardier Carl en accordeonist Ludo Mariën één en al lof. Ik stak toen de loftrompet af op die emotionele zaterdagavond, ook omdat de binding met onze luisteraars er alleen maar sterker door werd.  Ik stond daar niet alléén te zwaaien! Beiaardiers die het kunnen weten hoorden luisteraars zelfs roepen ‘we want more’.

Een vaststelling die bewijst dat de beiaard in Mol een benijdenswaardige reputatie heeft.

Wat nu in 2020? Het wordt aartsmoeilijk om daar nog meer kwalitatieve uitstraling aan te geven. Maar de cyclus in ogenschouw genomen dienen zich weer enkele verrassingen aan: een mix van (jong) talent met eerste ervaringen in Mol tot habitués waar alles al  over gezegd is. Eén opvallende vaststelling: het mannenbastion dit jaar. Louter toeval, dat zeker geen afbreuk wil doen aan de kundigheid van vrouwen aan het klavier.

Alleszins wordt het weer benieuwd uitkijken en luisteren.    

En dan 2021. Zeventig jaar beiaard in Mol. Dat belooft opnieuw een grandioos jubileum te worden. Een tipje van de sluier? Mobiele beiaard en duo-concerten.

Wat brengt die beiaard toch allemaal teweeg in Mol ?

Kom het zelf ervaren in de  luistertuin!

Frans Vandenbergh, voorzitter van het Beiaardcomité

Intussen lanceerden we via Facebook een pagina van de Molse beiaard en realiseerden we een QR-code die een rechtstreekse link maakt naar de website van het Gemeentelijk Beiaardcomité.