Naar inhoud
Gemeente Mol

Token aanvragen

Wat?

Een token is een digitale of elektronische handtekening. Het is niet hetzelfde als een elektronische identiteitskaart (eID).

Concreet is het een kaartje waarop 24 persoonlijke codes gedrukt staan. Wil je toegang krijgen tot bepaalde beveiligde online diensten van de overheid, word je gevraagd om eerst je gebruikersnaam en paswoord in te vullen en daarna één van de 24 codes van je persoonlijke token (bijvoorbeeld code 13). Op die manier kan je bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn.

Online diensten waarvoor je het token nodig hebt:

  • tax-on-web
  • digitaal aanvraagformulier studietoelagen
  • online indienen IMJV (integraal milieujaarverslag)
  • het digitaal loket op het belastingportaal
  • externe toegang tot mailbox voor ambtenaren

Voor al deze diensten kan je hetzelfde token gebruiken.

Voor wie?

Iedereen die een rijksregisternummer heeft, kan een token aanvragen.

Hoe aanvragen?

  • Heb je de Belgische nationaliteit: 
  • Heb je geen Belgische nationaliteit
    • Je kan een token aanvragen bij de communicatiedienst via mail aan communicatie@gemeentemol.be (noteer je rijksregisternummer, voornaam en naam (zoals op je identiteitskaart) en e-mailadres).

Afhandeling?

Je doet je aanvraag via de site www.belgium.be

Je aanvraag wordt automatisch door hen behandeld en je krijgt je activatiecode thuis in de brievenbus

Je doet je aanvraag via de communicatiedienst

1.

Aanvrager

Dient een aanvraag in bij de communicatiedienst.

2.

Communicatiedienst

Noteert het rijksregisternummer, mailadres en naam en voornaam van de aanvrager.

3.

Communicatiedienst

Van zodra de activatiecode voor het token bij het gemeentebestuur toekomt, ontvang je een mail.

4.

Aanvrager

Komt persoonlijk langs bij de onthaal- en informatiebalie in ’t Getouw.

5.

Communicatiedienst

Vraagt de identiteitskaart van de persoon die het token heeft aangevraagd.

6.

Aanvrager

Tekent voor ontvangst.

7.

Communicatiedienst

Overhandigt enveloppe van Fedict met hierin de activatiecode + gebruiksreglement aan de aanvrager. Meldt dat de aanvrager de activatielink zelf thuis via het persoonlijk mailadresontvangt.