Naar inhoud
Gemeente Mol

Zwerfkat, sterilisatie en castratie

Wat?

Om het probleem van zwerfkatten of katten zonder baasje in verschillende wijken aan te pakken, heeft het gemeentebestuur een akkoord afgesloten voor een sterilisatieproject met de vzw Poezencentrale Mol.

De op sommige plaatsen hoge concentratie van zwerfkatten in verschillende wijken, plantsoenen en braakliggende gronden, veroorzaakt problemen voor de dieren (slechte voeding, ziektes,..) en de omgeving (overlast, snelle voortplanting,…).

Het is belangrijk om het probleem grondig aan te pakken. Een vrije kattin heeft twee zwangerschappen per jaar met 4 kattenjongen. Deze katjes hebben een levensverwachting van 4 tot 6 jaar. Al na zes tot zeven maanden kunnen deze kleine katjes zich op hun beurt voortplanten. Op enkele maanden tijd kan het kattenbestand, zonder menselijke tussenkomst, op een bepaalde locatie fors toenemen.

Samen met de vzw Poezencentrale Mol zetten we ons in om op een diervriendelijke manier het aantal zwerfkatten te beperken. Dit doen we door sterilisatie en castratie van zoveel mogelijk zwerfkatten. Op termijn daalt hierdoor het aantal zwerfkatten in een bepaalde buurt.

Voor wie?

Iedere Molse inwoner kan een probleem met zwerfkatten in zijn buurt melden.

Voorwaarden?

Het moet gaan om zwerfkatten binnen de gemeentegrenzen.

Wat verstaan we onder een zwerfkat:

  • een kat (kattin of kater) die verblijft in de omgeving van mensen van wie ze vrijwillig of niet, een deel van haar voeding krijgt. Deze kat, die geen eigenaar (meer) heeft, blijft baas over haar verplaatsingen en over haar voortplanting.
  • Een ‘huiskat’ daarentegen kan omschreven worden als een kat die de woning met haar meester deelt. Deze meester beheerst de voortplanting en de bewegingen van deze kat en voorziet ze van voedsel.

Hoe aanvragen?

Een zwerfkattenprobleem kan gemeld worden bij de milieudienst op het nummer 014 33 07 35.

Kostprijs?

Voor de inwoners zijn hier geen kosten aan verbonden. Het gemeentebestuur neemt jaarlijks een bedrag op in het budget voor het project.

Afhandeling?

  1. Je meldt het probleem bij de milieudienst op het nummer 014 33 07 35.
  2. vzw Poezencentrale Mol komt ter plaatse en beslist wat er best gebeurt. Mogelijk vangen ze de zwerfkatten en worden deze nadien gecastreerd of gesteriliseerd. Alle gevangen katten worden terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen zijn. In geen geval kunnen of mogen wilde katten ergens anders uitgezet worden. Tamme katten en kittens gaan - indien er plaats is - naar een opvang. Enkel zwaar zieke of gewonde katten worden geëuthanaseerd.

Wachttijden: meldingen over kittens, zieke of gewonde katten krijgen altijd voorrang. Voor andere meldingen geldt een mogelijke wachttijd.

Het adressenbestand wordt afgewerkt in chronologische volgorde van melding.