Naar inhoud
Gemeente Mol

Groenonderhoud woonwijken

De groendienst staat in voor het groenonderhoud van de sociale woonwijken en andere verkavelingen. Omdat het hier gaat om een grote opdracht, werken we voor tal van plaatsen samen met externe groenfirma’s. Het onderhoud van de volgende locaties besteden we uit: Keirlandse Zillen, Egelsvennen, Alfons Megensplein, Molsveld, Tuinwijk, Zandputlaan, -Emiel Bequartlaan, Wezelhof, Moerhoek, bejaardenflats Postelarenweg en de fietspaden in Postel.