Naar inhoud
Gemeente Mol

Bomen, kappen openbaar domein

Wat?

Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals sterfte of windval wordt een laanboom gerooid.  Het is niet evident dat een laanboom zo maar uit het straatbeeld verdwijnt. De inplantingsplaats van opritten, terrassen, bouwwerken,… moet steeds zo gebeuren dat de laanbomen maximaal kunnen behouden blijven. Wanneer door nalatigheid of onvoorzichtigheid een laanboom beschadigd raakt, staat dit gelijk met het onwettelijk vellen of rooien ervan. Bij het uitvoeren van bouwwerken vraagt het gemeentebestuur dan ook om de bomen niet te beschadigen.

De groendienst probeert jaarlijks enkele straten te verfraaien met nieuwe laanbomen. Ook op onbebouwde percelen worden bomen aangeplant zodat de aanplanting één geheel wordt.

Het is de bedoeling dat, naargelang de boomsoort, frequent de nodige snoeiwerken worden uitgevoerd.

Voor wie?

Iedereen die wilt bouwen en een probleem heeft met een laanboom.

Voorwaarden?

Het rooien of vellen gebeurt slechts heel uitzonderlijk en op uitdrukkelijke toestemming van het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

De vraag om een boom op het openbare domein of een laanboom te rooien, moet schriftelijk of per e-mail worden overgemaakt aan de groendienst. Een grondige motivatie is zeer belangrijk.

Kostprijs?

Indien de boom weg moet, staat het gemeentebestuur in voor de verwijdering.