Naar inhoud
Gemeente Mol

Budgetbeheer

Bekijk ook:

www.eerstehulpbijschulden.be

Wat?

Als je problemen hebt met het beheren van je geld, kan je bij het OCMW hiervoor begeleiding krijgen. Budgetbeheer wil zeggen dat er op jouw naam een budgetrekening geopend wordt. Alle inkomsten en uitgaven worden vervolgens beheerd door een maatschappelijk werker. We bekijken  welke je inkomsten en uitgaven er zijn, welke betalingen kunnen herschikt worden, waar we kunnen bemiddelen, of je al je rechten wel uitput,...

We bemiddelen met schuldeisers en deurwaarders, en stelt indien mogelijk een redelijk afbetaalplan op.  Alle betalingen gebeuren dus vanuit de sociale dienst. Deze vorm van begeleiding is op vrijwillige basis. Motivatie en medewerking zijn noodzakelijk voor een goed verloop.

Voor wie?

Alle inwoners die problemen hebben om hun geld te beheren of schulden hebben.

Voorwaarden?

Je moet een overeenkomst budgetbeheer ondertekenen. Hierin staan een aantal afspraken over de samenwerking tussen jou en het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst.

Kostprijs?

Buiten de bankkosten is het budgetbeheer gratis.

Reglement

  1. Je stelt je vraag tot budgetbeheer mondeling of schriftelijk, aan een maatschappelijk werker bij de sociale dienst.
  2. De OCMW-Raad beslist of het budgetbeheer kan opgestart worden.
  3. Je ondertekent een volmacht en er wordt een rekening geopend
  4. Je regelt dat je inkomsten op deze rekening worden gestort.