Naar inhoud
Gemeente Mol

Energie- en renovatiepremies, advies

Wat?

Een Belg heeft een baksteen in zijn maag.  Vele mensen bouwen en verbouwen. Verschillende instanties (de Federale overheid, de Vlaamse overheid, Eandis) voorzien premies om deze werken aan te moedigen, zeker als deze bijdragen tot een verlaging in energiegebruik. Omdat er zoveel verschillende premies zijn, is het soms moeilijk om te weten voor welke premies je nu juist in aanmerking komt. Er zijn immers verschillende voorwaarden aan deze premies verbonden.  De duurzaamheidsambtenaar kan je een overzicht geven van welke premies je in jouw specifiek geval kan genieten.

Voor wie?

Alle inwoners die bouwen, verbouwen of kleine werken aan hun huis uitvoeren.

Voorwaarden?

Om een advies op maat te krijgen is het voor de duurzaamheidsambtenaar gemakkelijk als je je facturen of offertes en je belastingsbrief van inkomsten van 3 jaar geleden meebrengt.